Nightfall Voyage @ Bagan

What You Get :

   

  • เครื่องดื่มค็อกเทล
  • รวมค่า Set-up
  • บริการ (เรือ+รถ) ส่วนตัว 
  • ไกด์ (พูดภาษาอังกฤษ)
  • น้ำดื่มและผ้าเย็น
Lowdown :

Cruise along the Irrawaddy River, enjoying magnificent views of the temples of Bagan as the sun begins to set. Sit back, relax and sip a refreshing drink as the boat makes its way past Shwezigon Pagoda and scenes of life on the water. Our Irrawaddy Sunset Cruise is the perfect complement to a day of sightseeing in Bagan.

What :

Late this afternoon, your Exotissimo guide and car will transport you to the jetty where a private wooden river boat is waiting. Sitting under the shade or on the open-deck you’ll be treated to fabulous views as you cruise down the Irrawaddy River to Shwezigon Pagoda.

 

You’ll pass by small villages on the river banks, fishermen, local boats and of course many riverside temples. The views of Bagan are spectacular and a different perspective from the usual sightseeing.

 

On board a cocktail will be served, so relax and enjoy the scenery. As the sun begins to dip low in the sky, return to dry land and transfer back to your hotel. 

 

We guarantee that Privepass is authorized to sell this product and that every brand we sell is authentic.

How to get there :

By plane

You can fly to Bagan from Yangon on Air Mandalay, Air Bagan , Asian Wings or Myanmar Airways. Most midrange and luxury hotels will provide free pickup from the airport.

By train
Overnight trains run daily from Yangon, departing at about 4:00 pm and arriving in Bagan at about 9:00 am the following day, at prices ranging from a few thousand Kyat (a few dollars) in second class, to US$50 for a "luxury" sleeper.

There is a direct train service running from Mandalay to Bagan with two departures daily. Tickets are available directly at the railway station and cost about US$6 one way. The journey takes about seven hours.

Booking Instructions :
  • บัตรกำนัลนี้สามารถนำมาใช้ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการซื้อ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางของคุณ
  • ติดต่อจองแพ็คเกจที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2637 7991, จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น. หรือส่งอีเมล์มาที่ reservations@privepass.com (กรุณาแจ้งรหัสบนบัตรกำนัลของคุณทุกครั้งเมื่อทำการจอง)

  การรับประประกันการจอง :

  • Privepass ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนแก่ลูกค้าโดยปราศจากคำถามใดๆ  เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถทำการจองตามวันที่ต้องการเดินทางได้ โดยสามารถคืนบัตรกำนัลหลังจากการซื้อได้ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
Voucher Details :

   

  • บัตรกำนัลนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
  • ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมค่าบริการทั้งหมดและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
  • มูลค่าที่เหลือจากการใช้บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตต่างๆได้
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
Terms & Conditions :

   

  • ค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ สำหรับกิจกรรม กรุณาชำระเงินโดยตรงกับผู้ให้บริการ
  • สําหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันที่เข้าพัก
  • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับท่านอื่นๆ กรุณาชำระโดยตรงกับผู้ให้บริการ
Policies :

   

  • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทำการจองอย่างน้อย 3 ท่าน
  • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บ ณ สถานที่นั้นๆ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นๆที่ต้องการเมื่อทำการจอง
 • Why Book with Us
 • "Dream Getaway, Your Style, Best Value"at PRIVEPASS.com we strive to give you the best experience that match your style at unbelievably great value of up to 80% off. Our experience is unique, genuine and stylish and our price is not only the best but also has no hidden cost unlike anywhere else. So, book now to enjoy dream experience of your style with unbeatable offer!
 • Best Experience Package
 • Our aim has always been to provide exceptional travel experiences. We believe that travel should be stimulating, fun and fitting with your style. We want you to experience the best that the world has to offer through our collection of dream getaways. Unlike anywhere else we only discount the price but never on the experience itself so you can enjoy the full getaway experience without worries.
 • Guaranteed Best Price & Availability
 • Our "Lowest Price Guarantee" makes certain you will receive the best pricing on all your getaways. We already have great pricing on our getaway but if you find a better price elsewhere, just show us where you found it and we'll beat the price. No question asked, two weeks after purchase of voucher should you be unable to book your ideal date, we will do a full refund.
Starting from
$38/ Voucher
Select your travel date or BOOK LATER
Select check in date
 
Guest(s) :
Nightfall Voyage$274
@ Bagan ,Myanmar (ex-Burma)
Total activity price : $274
Grand Total :$274
Still not satisfied? Please submit all your needs through ON REQUEST button for customized solution
Share on Social Media